Vietnam

Provincie Dắk Lắk

(foto 2017, Ondra Netočný a Verča Muchová)

vodopád Dray Nur

Dray Nur Dray Nur Dray Nur Dray Nur Dray Nur