Nizozemské království

Amsterdam  Leiden  Rotterdam

Amsterdam

Na jaře 2013 jsem podruhé navštívila hlavní město Holandska - Amsterdam. Pro tuto sbírku to byly přínosné dny, protože Amsterdam má celkem 1281 mostů vedoucích hlavně přes jeho kanály - grachty. Na obrázcích je zachycen zlomek z nabídky mostů tohoto krásného města.

Magere Brug

Název sklápěcího mostu přes řeku Amstel se může překládat jako úzký. Je vyroben z bíle natřeného dřeva a byl postaven v roce 1934 na místě původního mostu z konce 17. století. Most je tvořen 9 oblouky a v noci je osvětlen 1200 žárovkami.

Magere Brug Magere Brug Magere Brug Magere Brug

Blauwbrug

Historický most spojující náměstí Rembrandtplein a Waterlooplein a jméno má podle původního mostu v odstínu modré barvy z holandské vlajky. Původní most byl v roce 1883 nahrazen současnou stavbou inspirovanou pařížskými mosty přes Seinu. Most má tři otvory pro lodě a je bohatě zdobený.

Blauwbrug Blauwbrug Blauwbrug Blauwbrug

Groenburgwal

Zvedací most přes gracht Groenburgwal.

Groenburgwal Groenburgwal Groenburgwal

Kloveniersburgwal

Zvedací most přes gracht Kloveniersburgwal a pohled na další dva mosty přes tento gracht.

Kloveniersburgwal Kloveniersburgwal Kloveniersburgwal

Prinsengracht

Most přes Prinsengracht.

Prinsengracht

St. Anthoniesluis

Fotografie tohoto kanálu je od Lucky Hlavnové.

St. Anthoniesluis

Oosterdok

Tento most je bohužel natolik dlouhý, že jsem jej musela vyfotografovat na dvě části, ze kterých se skládá.

Oosterdok Oosterdok

Han Lammersbrug

Han Lammersbrug

Oosterdoksdoorgang

Oosterdoksdoorgang

Někde v Amsterdamu

Následují fotografie 4 mostů přes grachty, u kterých nejsem schopna určit přesněji jejich polohu, či název.

Amsterdam Amsterdam Amsterdam Amsterdam

Další dvě fotografie od Ondřeje Míška z roku 2009 odněkud z Amsterdamu.

Amsterdam Amsterdam

Vondelpark

Jeden silniční most vedoucí Voldenparkem.

Vondelpark

ZOO Artis

Nakonec tři mosty z amsterdamské zoologické zahrady Artis.

ZOO Artis ZOO Artis ZOO Artis

Leiden

Fotky dvou mostů přes kanály v Leidenu od Ondřeje Míška pocházejí z roku 2009.

Leiden Leiden

Rotterdam

Erasmusbrug

závěsný most spojující severní a jižní část města byl postaven v roce 1996. Most má délku 802 metrů a hmotnost 6800 tun. Postaven byl podle návrhu Ben van Berkela. (foto před otevřením v létě 1996, fotografováno na klasický film)

Erasmusbrug