Pražské mosty

Vltava  Hlubočepy  Hrdlořezy  Malá Strana  Nusle  Prokopské údolí  Radotín  Vysočany

Mosty přes Vltavu

Na území našeho hlavního města vede přes řeku Vltavu 14 mostů. Vyfotografované mám prozatím tyto:

Most Legií

Most Legií je sedmý pražský most přes Vltavu. Most byl vystaven v letech 1898-1901 podle projektu arch. Antonína Balšánka. Most vedoucí přes Střelecký ostrov je postaven z žulových kvádrů. (foto podzim 2011)

Most Legií

Karlův most

Náš asi nejznámější a nejslavnější most je nejstarším pražským a druhým nejstarším dochovaným mostem naší země. Most nechal vystavět Karel IV. Stavba začala v roce 1357 a byla dokončena v roce 1402. Původně se nazýval pouze Kamenný nebo Pražský a Karlův se mu začalo říkat až v 19. století.

Karlův most spojuje Malou Stranu se Starým městem a je osmým pražským mostem přes Vltavu. Je 515,76 metrů dlouhý a jeho šířka je 9,40 až 9,50 m. Je tvořen 16 oblouky a je doplněn třemi věžemi. Most bylo nutné za ta léta opravit a nahradit erodované pískovcové kvádry novými. Většina již není původních, ale ty které jsou nesou často kamenické značky.

Snímek od Jitky Míkové

Karlův most

Dva snímky Karlova mostu od Moniky Urbanové z roku 2009.

Karlův most Karlův most

Fotografie od Kristýny Ruiz Ujčíkové z roku 2007.

Karlův most

Následující 2 fotografie jsou od Botase (Tomáš Kotásek) z roku 2006.

Karlův most Karlův most

Tak tento obrázek Karlova mostu je od mého online kamaráda Vlastimila (Soth, 2010).

Karlův most

(foto podzim 2011)

Karlův most Karlův most

Mánesův most

Dalším z velkých pražských mostů přes řeku Vltavu je Mánesův most, který je devátým pražským mostem, přes tuto řeku. Je 186 m dlouhý a 16 m široký. Otevřen byl v roce 1914, ale úplně dokončen až v roce 1916. Most je betonový a stavěný v moderním slohu. Na pilířích je zdoben vlysy vltavských plavců. (foto podzim 2011)

Mánesův most

Čechův most

Desátý pražský most je z mostů vedoucích přes Vltavu v Praze nejkratší. Je 169 m dlouhý a 16 m široký. Secesní most z let 1905 - 1908 patří mezi technické památky. Je to jedniný ocelový obloukový most v Praze. (foto 2013)

Čechův most Čechův most

Štefánikův most

Jedenáctý pražský most přes Vltavu stojí na místě původního mostu císaře Františka Josefa I. Byl postaven v letech 1949 - 1951 a má železobetonovou konstrukci. Most je dlouhý 182 metrů (s nájezdovými rampami 263 m). (foto 2013)

Štefánikův most Štefánikův most

Hlávkův most

Dvanáctý pražský most přes Vltavu vede nad ostrovem Štvanice. (foto 2013)

Hlávkův most Hlávkův most

Hlubočepy

Chaplinovo náměstí

Nadchod nad tramvajovou tratí. (foto 2015)

Hlubočepy Hlubočepy

Severozápadní viadukt

Je jeden ze dvou Hlubočepských železničních viaduktů (druhý je Jihovýchodní). Oba byly postaveny v letech 1870-1872 a je po nich vedena trať ze Smíchova do Hostivic. Severozápadní viadukt (označovaný také jako horní) má 5 oblouků, je 92 metrů dlouhý a 20 metrů vysoký.(foto 2010)

Severozápadní viadukt

Tramvajový most na zastávce Hlubočepy

Hlubočepy Hlubočepy

Železniční přemostění v ulici Nad Zlíchovem

Hlubočepy

Dalejský potok

Hlubočepy

Hrdlořezy

Přírodní park Smetánka

(foto 2018)

Hrdlořezy Hrdlořezy Hrdlořezy

Malá Strana

Čertovka

(foto 2017)

Čertovka Čertovka

Nusle

Nuselský most

Most překlenující Nuselské údolí postavily Stavby silnic a železnic v letech 1975 - 1989. Na povrchu mostu je vedená dvouproudá šestipruhová silnice lemovaná na obou stranách chodníkem pro pěší a uvnitř mostu je umístěn tubus pro metro. Průměrná výška nad údolím je 42,5 metrů, šířka 26,5 metrů a délka 485 metrů. most má železobetonomou konstrukci nesenou čtyřmi pilíři. (foto 2014)

Nuselský most Nuselský most

Prokopské údolí

Prokopským údolím vede železniční trať přes několik mostů a mostíků. Zde jsou fotografie dvou z nich.

Prokopské údolí Prokopské údolí Prokopské údolí

Radotín

Berounka

(foto 2015)

Radotín Radotín

Vysočany

První most vede přes ulici U Elektry, druhý přes Rokytku. (foto 2018)

Vysočany Vysočany