Mosty Olomouckého kraje

Domašov n.B. - Hrubá Voda  Hoštejn  Jezernice  Kojetín  Litovel  Olomouc  Přerov  Rychlebské hory  Stavenice - Mohelnice  Široký Brod  Vápenná  Velká Kraš  Vidnava  Žulová

Domašov nad Bystřicí - Hrubá Voda

Údolí Bystřice mezi Domašovem nad Bystřicí a Hrubou Vodou je protkáno soustavou železničních, silničních i pěších mostů. První série mostů je přímo z obce Domašov nad Bystřicí. (foto březen 2016)

Domašov nad Bystřicí Domašov nad Bystřicí Domašov nad Bystřicí Domašov nad Bystřicí Domašov nad Bystřicí Domašov nad Bystřicí Domašov nad Bystřicí Domašov nad Bystřicí Domašov nad Bystřicí

Další fotky jsou z údolí Bystřice mezi Domašovem a Hrubou Vodou. Údolím vede železnice, takže kromě silničních a pěších mostů je zde také soustava železničních mostů. (foto březen 2016)

Údolí Bystřice Údolí Bystřice Údolí Bystřice Údolí Bystřice - Doublebridge Údolí Bystřice - Doublebridge Údolí Bystřice - Doublebridge Údolí Bystřice Údolí Bystřice Údolí Bystřice Údolí Bystřice Údolí Bystřice Údolí Bystřice Údolí Bystřice Údolí Bystřice Údolí Bystřice Údolí Bystřice

Hoštejn

(foto 2009)

Hoštejn

Jezernice

Jezernické viadukty

Jedná se o dva navzájem rovnoběžné viadukty těsně u sebe (viz. foto detailu) na trati vlakového koridoru Přerov - Hranice na Moravě u obce Jezernice. Starší cihlový viadukt pro jednokolejku byl dokončen v roce 1842 jako součást Severní dráhy císaře Ferdinanda z Vídně do Krakova. Do provozu byl uveden až v roce 1847, při zprovoznění trati z Lipníku do Bohumína. Mladší kamenný viadukt byl postaven v roce 1873 při stavbě druhé koleje a je téměř kopií cihlového. Viadukty byly rekonstruovány v letech 1999-2000 za cca 230 milionů korun, během rekonstrukce se dosáhlo zvýšení nápravového tlaku železničních vozidel na 22,5 t. Nosnou funkci po rekonstrukci zajišťuje železobetonová klenba, původní cihlová klenba a vyzdívka dodávají původní vzhled.

Cihlový viadukt má délku 426,44 m a kamenný 414,74 m. Tvoří je 42 kleneb se světlostí 5,6 - 7,6 m. Celé viadukty je možno vidět, nebo vyfotografovat pouze z letadla, nebo horního okna rytířského sálu hradu Helfštýn. (foto léto 2012)

Jezernické viadukty Jezernické viadukty

Kojetín

(foto 2015, Kateřina Čihánková)

Kojetín

Litovel

Tři mosty přes řeku Moravu z léta 2012.

Svatojánský most

Středověký kamenný most, který byl dostavěný kolem roku 1592, je nejstarším kamenným mostem na Moravě a třetím nejstarším dochovaným mostem v republice. Dominantou mostu je socha sv. Jana Nepomuckého z 18. století, která je dílem olomouckého sochaře Jan Sturmera. Po povodních v roce 1997 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce v letech 1998-1999 firmou Rekom Praha. Původní chodníky po stranách mostu byly odstraněny a vozovka zúžena pouze na jeden pruh a vytvořen nový chodník pro pěší. Kované zábradlí bylo nahrazeno železobetonovým, pokrytým kamennými deskami. Most měří 55 metrů.

Svatojánský most Svatojánský most Svatojánský most

Železniční most

Litovel Litovel

Silniční most na ulici Dukelská

Litovel Litovel

Malá lávka pod radniční věží v Litovli.

Litovel

Olomouc

Krajské město Olomouc má vlastní stránku s mosty.

Přerov

Fotografie pochází od Veroniky Muchové z roku 2014.

Přerov

Rychlebské hory

Neu Wilmsdorf

Fotografie pochází od Veroniky Muchové a Ondřeje Netočného z roku 2017.

Rychlebské hory

Fotografie mostku nedaleko Javorníku ve Slezsku z roku 2017.

Neu Wilmsdorf

Stavenice - Mohelnice

Most mezi Mohelnicí a Stavenicemi (foto 2008)

Stavenice-Mohelnice Stavenice-Mohelnice

Široký Brod

Fotografie mostu v Širokém Brodě přes řeku Bělou (Filip Závada, 2015)

Široký Brod

Vápenná

(foto podzim 2010)

Vápenná

Velká Kraš

(foto podzim 2010)

Velká Kraš Velká Kraš

Vidnava

(foto podzim 2010)

Vidnava

Žulová

Původně hradní, dnes kostelní kamenný most měl čtyři oblouky, dnes jsou tři zazděny. Pochází z roku 1846. Je 36 metrů dlouhý a 5 metrů široký. (foto 2x podzim 2019, 1x podzim 2010)

Žulová Žulová Žulová