Mosty přes Opavu

Na území města Ostravy vede přes řeku Opavu jedna pěší-cyklo lávka a jeden most.

Lávka spojující břehy řeky Opavy vede mezi Třebovicemi a Hošťálkovicemi. (foto 2012)

Dálniční most přes Opavu Dálniční most přes Opavu Dálniční most přes Opavu

Jediný most, který na území města vede přes tuto řeku se nachází u jejího ústí do řeky Odry. Je to dálničmí most dlouhý 738,1 metrů a byl zprovozněn 1. února roku 2007. (foto 2012)

Dálniční most přes Opavu Dálniční most přes Opavu