Mosty přes Odru

Řeka Odra je hlavní vodní tepnou Ostravy. Protéká jí od jihu k severu a vlévají se do ní řeky Opava a Ostravice. Celkem přes ní vede na území města 13 mostů a lávek.

Polanka nad Odrou

První most přes Odru na území města je silniční most v Polance nad Odrou. (foto 2012)

Polanka nad Odrou Polanka nad Odrou

Polanecká spojka

Nejnovější fotka mostu Polanecké spojky, tentokrát ze svinovského břehu a po získání nového nátěru.

Polanecká spojka

Třikrát pohled na most Polanecké spojky, která je hlavním železničním spojením obou břehů. (foto 2010)

Polanecká spojka Polanecká spojka Polanecká spojka

Rudná

Třetím přemostěním Odry je silniční most na ulici Rudná. (foto 2010)

Pěší lávka

Tedy pěší lávka to přímo není, jedná se o přemostění potrubí Ostravských vodáren a kanalizací, kde vede také chodníček pro zaměstnance a kam je vstup zakázán, ale je to jedno z možných míst, kde je řeka přecházena pěšími i cyklisty, proto je zde zařazeno. První fotografie je z roku 2010 a další dvě pocházejí z jara 2012, kdy lávka dostala nový nátěr.

Odra Odra Odra

Most Svinov - Dubí

Pěší a cyklolávka ve Svinově byla rekonstruována v roce 2010. První dva snímky pocházejí z období těstě po rekonstrukci. Pohled ze západní strany a zespodu je z jara 2012.

Svinov Svinov Svinov Svinov

Svinovské mosty

Jednou z nějvětších staveb přes řeku Odru jsou Svinovské mosty, hlavní silniční a tramvajové spojení mezi centrem Ostravy a Porubou. Svinovské mosty se začaly stavět v 70. letech minulého století jako součást nového územního plánu primátora Eduarda Foltýna. (foto jaro 2012)

Svinovské mosty Svinovské mosty Svinovské mosty

Železniční přejezd Třebovice - Nová Ves

Fotky obou mostů železničního přejezdu pocházejí z jara 2012. První po toku je zatím v původním nátěru, druhý jej má obnovený.

Železniční přejezd Třebovice - Nová Ves Železniční přejezd Třebovice - Nová Ves Železniční přejezd Třebovice - Nová Ves

Obrázek při opravě jednoho z mostů v létě 2014.

Železniční přejezd Třebovice - Nová Ves

Nájezd na dálnici

První fotografie je z roku 2009, další z jara 2012.

Nájezd na dálnici Nájezd na dálnici Nájezd na dálnici Nájezd na dálnici

Pěší most

Devátý v pořadí je pěší a cyklistický most za soutokem s řekou Opavou. První dvě fotky jsou z roku 2009, následující dvě z jara 2012.

Soutok Odry s Opavou Soutok Odry s Opavou Soutok Odry s Opavou Soutok Odry s Opavou

Dálniční most

Dálnice křižuje řeku Odru na území města poprvé ve Lhotce. (foto jaro 2012)

Dálniční most Lhotka Dálniční most Lhotka Dálniční most Lhotka

Ostrava-Přívoz - Petřkovice

Asi nejhezčí most přes Odru se nachází při cestě z Přívozu do Petřkovic. Jedná se o 50 metrů dlouhý příhradový obloukový most z oceli. (foto jaro 2011)

Soutok Odry s Opavou Soutok Odry s Opavou

Hrušov

Další most spojuje městské části Hrušov a Koblov. (foto 2012)

Hrušov - Koblov Hrušov - Koblov Hrušov - Koblov

Antošovice

Oba dálníční mosty přes Odru v Antošovicích leží na hranici území města Ostravy. Stavba prvního z nich si zaslouží zveřejnění na těchto stránkách stejně, jako její pokračování přes rybník ležící v těsné blízkosti řeky. (foto 2012)

Antošovice Antošovice Antošovice Antošovice Antošovice Antošovice

Druhý z dalničních mostů v Antošovicích je posledním mostem přes Odru na území města Ostravy. (foto 2013)

Antošovice Antošovice Antošovice