Vietnam

provincie Dắk Lắk

vodopád Dray Nur

Dray Nur Dray Nur Dray Nur Dray Nur Dray Nur

(foto 2017, Ondra Netočný a Verča Muchová)